No5487模特梦心玥黑色轻透露肩网纱配白长裤半脱秀曼妙身姿诱惑写真80P梦心玥秀人网

No5487模特梦心玥黑色轻透露肩网纱配白长裤半脱秀曼妙身姿诱惑写真80P梦心玥秀人网

咳因痒,痒因火燥,是咳必有火,然有虚实之分,不可概用寒凉。或用百部根四两,酒一升,渍一宿,温服一升,日再。

虚者,即《中风篇》东垣所谓因于气虚者也;实者,即《中气篇》所言者是也。其浮而外者,循腹上行,会于咽喉,别络唇口。

服药不受,额汗,肢冷振战,心烦,坐卧不安,此中气亏,不能胜药也,名药烦。 淋证茎中必痛,若先痛后痒,则火退矣,或者实证转虚。

暑气攻里,腹内作痛,小便不通,生料五苓散加木香七分,或益元散。又谓∶王节斋云,酒色过度损伤真阴者,不可服参。

盖肾水不藏而浮泛之故,白术煎汤漱服。五脏因肺热叶焦,发为痿。

彼意以为必目之为非火,而后人不敢用寒凉,不知立论失实,徒起后人之疑也。 而津液稠浊,着。

Leave a Reply